شرکت بازرگانی «سام تجارت» آمادگی انجام کلیه امور مربوط به تشریفات گمرکی برای واردکنندگان و صادرکنندگان محترم را دارد. این شرکت با عضویت در اتاق بازرگانی و کسب کارت بازرگانی مجاز است کلیه امور گمرکی را انجام دهد. کارشناسان و ترخیص کاران این شرکت آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه میباشند.