ارتباطات همکاری با اعضای اتاق بازرگانی بورسا در ترکیه

شرکت «سام تجارت» طی برقراری ارتباطاتی با برخی اعضای اتاق بازرگانی بورسا در ترکیه اقدام به تهیه برخی اقلام و کالاهای ایرانی که فرصت رقابت در بازارهای ترکیه با قیمت مناسب دارند، نموده است. امید که این فرصت باعث رشد حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای کشور همسایه شود.